Historiaa

Tehy perustettiin 7. kesäkuuta 1982, kun kuusi TVK:laista terveydenhuoltoalan ammattijärjestöä yhdistyi. Perustettaessa liittoon kuului 51 000 jäsentä. Fuusiota oli valmisteltu jo pitkään ja nimellä ”Tehy” viitattiin terveysalan ammattiliittojen yhteistyöhön jo 1960-luvulta alkaen. Ammattiosastomme perustettiin samaan aikaan 7. Kesäkuuta 1982 ja pidämme 40 vuotis juhlia tänä vuonna 2022.

Liiton tehtävät

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 1 ohjaa ja tukee ammattiosastojen ja jäsenenä olevan opiskelijayhdistyksen toimintaa 

2 neuvottelee ja solmii sopimuksia 

3 tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja 

4 järjestää kokouksia ja kursseja sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia 

5 harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

6 ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä osallistuu alan kansainväliseen toimintaan.

Lähde