Kysely terveydenhuollon ammattilaisille

12.4.2023

 

Tutkimme sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden ja ensihoitajien kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Kyselyn toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sisällöllisessä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkijoiden kanssa. Kysely on lähetty sinulle liittosi Tehyn kautta. 

On tärkeää, että saamme tietoa terveydenhuollon ammattilaisten tietojärjestelmiin liittyvistä kokemuksista uusilla hyvinvointialueilla. Tämän vuoden kyselyssä tutkitaan erityisesti kokemuksia perehdytys- ja koulutustarpeista, digitaalisten palveluiden sovittamisesta yksikön työtapoihin ja työhön liittyvästä kuormituksesta. Tutkimustuloksista viestitään aktiivisesti ammattilaisille, organisaatioille, palveluita kehittäville asiantuntijoille ja sosiaali- ja terveysministeriölle, joten vastaamalla voit vaikuttaa.   

Kysely on toteutettu aikaisemmin vuosina 2017 ja 2020 sairaanhoitajille. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu sähköisesti ja vie noin 20 minuuttia. Tutkimukseen vastataan nimettömänä. Vastaathan kyselyyn viimeistään 26.4.2023. 


VASTAA KYSELYYN TÄSTÄ

 

 

 

 

 

Aineistosta julkaistaan raportteja sekä tieteellisiä julkaisuja. Yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa tuloksista. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit koska tahansa keskeyttää osallistumisesi. Vastaamalla kyselyyn suostut osallistumaan tutkimukseen.

Jokainen vastaus on tärkeä. Kiitos, että osallistut! 

Jos haluat kysyä lisätietoja, ota yhteyttä: 
Tuulikki Vehko tutkimuspäällikkö THL 
puhelin: +358 29 524 7321
sähköposti: tuulikki.vehko(at)thl.fi 

Lue lisää aikaisemmista tiedonkeruista STePS-hankkeessa.
Lue lisää henkilötietojen käsittelystä: Tietosuojailmoitus Tietojärjestelmäkysely sairaanhoitajille 2023.

Tutkimuksen toteuttajilla on salassapitovelvollisuus ja he säilyttävät ja käsittelevät vastauksiasi luottamuksellisesti. Aineistoa voidaan käyttää vertailutietona vastaavissa tiedonkeruissa. Aineiston keräämiseen, säilyttämiseen ja tutkimustulosten raportointiin (thl.fi/digikyselyt) käytetään luotettavia ja tietoturvallisia palveluja.